Realizujemy podstawę programu wychowania przedszkolnego oraz zerówki bazując na programie Marii Montessori. Realizacja podstawy programowej odbywa się podczas codziennej pracy własnej dzieci w godzinach od 9.00 – 12.00. Program realizowany jest w pełni wyposażonej pracowni Montessoriańskiej. Pracownia zawiera 5 działów tematycznych:

  • Życie codzienne
  • Sensoryka
  • Matematyka
  • Język
  • Kultura

Założenia:

  • Istota Pedagogiki Marii Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że każde dziecko jest inne i dla każdego dziecka istnieje indywidualny plan rozwojowy. Poprzez swoje umiejętności, kompetencje i możliwości dziecko podąża tym planem , co umożliwia mu skuteczniejszą i efektywniejszą naukę.
  • Pedagogikę Montessori charakteryzuje szacunek dla dziecka oraz wysiłku dziecka włożonego w pracę, naukę i zabawę. Brak tu oceniania, rywalizacji i pośpiechu. Bardzo ważnym założeniem pedagogiki Montessori jest również fakt, że dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat tworzą jedną grupę ,w której starsze pomagają młodszym, a młodsze uczą się od starszych, tworząc zróżnicowaną lecz współpracującą grupę społeczną.
  • W przedszkolach montessoriańskich dzięki szybko osiąganej samodzielności ,dzieci kochają się uczyć, doświadczać i odkrywać. Mają możliwość poznania materiału wybiegającego poza ramy wiedzy przedszkolnej — geografii, historii, botaniki, zoologi, matematyki czy też astronomii, bo kto powiedział, że dziecka to nie interesuje?

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w naszym przedszkolu codziennie poprzez zajęcia w grupie oraz całodzienną imersje językową. Sprawdzoną i cenioną metodą „Akcja na minutę” — dynamiczny system zajęć opierający się na dużej ilości powtarzających się słów i zwrotów.  Metoda „Akcja na minutę” specjalizuje się w nauczaniu dzieci od 2,5 roku życia. Na zajęciach dzieci śpiewają piosenki oraz bawią się w zabawy ułatwiające zapamiętywanie nowych słów. Kontakt z językiem angielskim w przedszkolu ułatwi im później naukę w szkole.

Język hiszpański

Zajęcia z języka hiszpańskiego odbywają się w przedszkolu 2x w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez wieloletnią lektorkę Magdę Łyszczarz (La Mancha). Zajęcia trwają 30 minut, aby skupić uwagę dzieci na poznawanych treściach. Zajęcia prowadzone są w pełni w języku hiszpańskim.

Judo

Zajęcia odbywają się na specjalnie przystosowanych do tego matach. Lekcje zawierają w sobie elementy judo oraz zajęć ogólnorozwojowych. Zajęcia te cieszą się ogromną popularnością zarówno wśród dziewczynek jak i u chłopców. Prowadzący – Dominik Majowski – zachowuje specjalną ostrożność oraz wszelkie elementy bezpieczeństwa podczas pracy z dziećmi.

Balet

Podczas zajęć baletowych dzieci, a w szczególności dziewczynki mogą spełnić swoje marzenie o staniu się prima baleriną…  Zajęcia uwrażliwiają na muzykę, rytm oraz wprowadzają najmłodszych w świat tańca. Dzieci poznają podstawy tańca klasycznego oraz ćwiczenia przeplatane z zabawami muzycznymi dostosowane do wieku dzieci. Zajęcia prowadzi trenerka Ewa Wołcz, absolwentką Państwowej  Szkoły Baletowej w Gdańsku.

Rytmika

Śpiew i taniec przy żywym akompaniamencie muzycznym, prowadzone są przez dr Igę Apollo – Jabłońską.  Zajęcia mają na celu usprawnienie motoryki ciała, umuzykalnienie oraz naukę śpiewu.

Zajęcia plastyczne

Cudowne formy, kolory, faktury i techniki, wszystko to wychodzi z rąk naszych przedszkolaków. Zajęcia zachęcają dzieci do twórczości i rozszerzają wyobraźnię. Dzieła można podziwiać co tydzień w naszej szatni.
Zajęcia prowadzi Lidia Gibas.

Gry i wolne zabawy na plaży

Wolne zajęcia z elementami gier zespołowych. Od wiosny, aż do późnej jesieni zajęcia przenosimy na plażę gdzie bawimy się nad brzegiem morza, korzystając z cudownej aury i otaczającej nas natury…

Plaża, która jest tuż przy przedszkolu, służy nam jako plener do większości aktywności, dzieci najchętniej korzystają z wyobraźni i wymyślają własne zabawy które cechuje niezwykła oryginalność i kreatywność.

Logopedia

Jesteśmy pod stałym nadzorem logopedki, która trenuje z dziećmi poprawną wymowę wraz z korekcją wad wymowy. Sesje odbywają się raz w tygodniu w formie zajęć indywidualnych dla dzieci, które potrzebują korekty wymowy.

Zajęcia adaptacyjne

Pierwsze chwile w przedszkolu bywają trudne zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Proponujemy zatem rodzicom zapoznanie się z naszym Przedszkolem w trakcie zajęć, poprzez towarzyszenie dzieciom podczas tygodnia adaptacyjnego w indywidualnie ustalonych godzinach.

Learn more