Lalala Przedszkole Montessori istnieje od 2009 roku. Obecny stan prawny jest następujący: nasze placówki posiadają status Punktu Przedszkolnego oraz Przedszkola Niepublicznego zarejestrowanego w UM Gdyni w rejestrze szkolnictwa niepublicznego.

Lalala Przedszkole Montessori realizuje autorską podstawę programową opartą na materiale Montessori, w tym także przygotowanie do szkoły podstawowej – tak zwaną Zerówkę.

Przedszkole Lalala działa według wytycznych Polskiego Instytutu Montessori oraz jest aktywnym członkiem Montessori Europe Education for Life, organizacji zrzeszającej prężnie rozwijające się placówki Montessori, ze wszystkich krajów europejskich.

Placówki – przedszkola Lalala – działają w oparciu o Statut Lalala Przedszkola Montessori oraz znajdują się pod kuratelą Ministerstwa Edukacji Narodowej, są więc formalnie całkowicie równoważne państwowym przedszkolom.

Learn more