Lalala Punkt Przedszkolny Montessori powstało jako odpowiedź na potrzeby świadomych Rodziców, którzy zapragnęli dla swoich dzieci czegoś więcej, niż tylko kolejnego dobrego przedszkola. Idea Lalala jest prosta: tym „więcej” jest mądre, holistyczne podejście w kwestiach pedagogiki, odżywiania i opieki.

Udało się nam stworzyć kameralne przedszkole, w którym harmonia, radość i piękno przeplatają się ze sobą, tworząc wspaniałą atmosferę dnia codziennego.

Nasze przedszkole zapewnia:

  • pedagogikę według znanych i cenionych na całym świecie założeń myśli Marii Montessori,
  • naturalne odżywianie sprzyjające zdrowiu i fizycznemu rozwojowi dzieci,
  • nadmorską lokalizację – 15 m od zejścia na plażę – zapewniającą dzieciom zdrowy morski klimat i piękny krajobraz,
  • stosowanie wspierających pozytywny rozwój osobowości założeń dra Thomasa Gordona, nominowanego do Pokojowej Nagrody Nobla,
  • proekologiczne wychowanie w duchu szacunku do Matki Ziemi,
  • Pozytywnie nakręconą atmosferę,
  • Oraz wiele innych wyjątkowych rzeczy…

 

,,Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym.
Zatem, aby dziecko zdobyło 
niezależność,
jego aktywne oznaki wolności osobistej
muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa.”
(M. Montessori, Odkrycie dziecka)

Learn more