LaLaLaMontessori Europe
PEDAGOGIKA MONTESSORI

Pedagogika Marii Montessori

 

Wolność

 

Chodzi tutaj o wolność w wychowaniu, a nie od wychowania. W przedszkolach Montessori dzieci mają swobodę w wyborze materiału edukacyjnego, czasu i miejsca pracy oraz osoby, z którą dziecko chce pracować.

Szacunek
 Pedagogika Montessori zrodziła się z szacunku do dziecka i podążania za nim ,aby zaspokoić  psychiczne i fizyczne potrzeby rozwojowe dziecka na każdym jego etapie .Dzieci w przedszkolach Montessori uczone są szacunku do drugiego człowieka, zwierząt, roślin i środowiska naturalnego.

Otoczenie
Właściwie przygotowane otoczenie może w pełni wspomagać harmonijny rozwój osobowości dziecka. Grupy są mieszane wiekowo, co ma na celu stworzenie rodzinnej, ciepłej atmosfery. Wszystkie pomoce z 5-ciu działów są w zasięgu  ręki, aby wspomóc samodzielność. Kolory ścian są stonowane, aby nie odwracać uwagi dziecka od czynności, którą wykonuje. Wnętrza i wyposażenie są estetyczne. Panuje porządek, ład i harmonia.

Materiały Montessori
“To, co słyszę, zapominam. To, co widzę, będę pamiętał. To, co robię, rozumiem.”
Konfucjusz

Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest zestaw pomocy dydaktycznych zwany Materiałem Montessori.
Materiał jest kluczem do świata i inspiruje dzieci do jego odkrywania. Jego cechy to:

 • prostota, precyzja i estetyka wykonania,
 • uwzględnienie zasady stopniowania trudności,
 • dostosowanie do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,
 • konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
 • ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

W przedszkolu znajduje się 5 głownych działów naukowych;

 1.  Życie codzienne– związany z samoobsługą, zwyczajami i normami społecznymi, porządkiem wokół siebie,
 2. Śensoryka – rozwija wszystkie zmysły, pobudza aktywność umysłową,
 3. Język - rozwija slownictwo,pisanie i czytanie.
 4. Matematyka – rozwija zdolność liczenia i abstrakcyjnego myślenia,
 5. Kultura – związana z geografią, biologią, muzyką, historią, astronomią i innymi dziedzinami wiedzy.

Nauczyciel
Maria Montessori określiła nauczyciela jako pomocnika dziecka. Stąd myśl przewodnia pedagogiki „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”. Nauczyciel montessoriański pomaga dzieciom wtedy, kiedy o to poproszą. Zachęca, pomaga w wyborze materiału, uczy posługiwać się nim, po czym się wycofuje i pozwala na samodzielne odkrywanie świata. Pozostaje na drugim planie. Nauczyciel Montessori jest bacznym obserwatorem postępów dziecka, jest ciepły, czuły, cierpliwy, ale i stanowczy. Pełen szacunku dla dziecka i jego indywidualnego rozwoju Specyfika pracy w przedszkolu montessorianskim zakłada tworzenie grup dziecięcych zróżnicowanych wiekowo od 3 do 6 lat. Taki układ wiekowy grupy ma wpływ na współdziałanie ze sobą dzieci z różnych roczników oraz możliwość wzajemnego uczenia się od siebie, rozwijania niezależności od dorosłych, samodzielności oraz empatii.

 

Więcej na temat pedagogiki Montressori można znaleźć na licznych stronach w Internecie lub książce 'Domy dziecięce' Marii Montessori.

AKTUALNOŚCI
15 wrzesieńDrugie Lalala ( tuż za płotem) już otwarte...)
18 lutyJuż w środę g.17.00 WARSZTATY MONTESSORI
15 lutyNowe zajęcia dodatkowe; judo, balet, teatr...
GALERIA
UŻYWANE MARKI

 

LaLaLa
esmetic.pl